Financiën


Donateurs gezocht


Joyce Moreira-Dollen woont al 10 jaar in Brazilië, waar zij zendingswerk doet onder de armste mensen. In deze jaren zijn haar omstandigheden flink veranderd: Ze is getrouwd met Aldenito en heeft 2 kinderen gekregen, Sara Joy en Judá. Ook is ze onlangs verhuisd naar een andere plaats waar ze onder dezelfde vlag, namelijk Jeugd met een Opdracht, een nieuw project gaat starten voor gezinnen in die stad.


In al die jaren is zij gesteund door veel mensen uit haar vrienden-, familie- en kennissenkring en door gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Vriezenveen zowel financieel als door gebed en meeleven (een email, kaartje of andere bemoediging). Daar is zij God en u dankbaar voor. Ook wij als thuisfrontteam ervaren dankbaarheid: door de jaren heen is er altijd voldoende geweest voor Joyce en Aldenito om van rond te komen en hun werk te doen. Ook zijn er op wonderlijke wijze soms aanvullingen op dreigende tekorten geweest. God is groot en voorziet in al onze behoeften!


Joyce en Aldenito ontvangen geen salaris, ze zijn volledig afhankelijk van giften. We hebben op dit moment te maken met een flinke stijging van de maandelijkse uitgaven. Dit heeft voornamelijk te maken met het wonen op een andere locatie en de schoolkosten van Sara Joy en Judá. Anders dan in Nederland wordt er voor goed onderwijs een flinke financiële bijdrage van de ouders verwacht. Concreet komt dit neer op een flink maandelijks tekort.


Wij hebben nieuwe donateurs nodig, die bereid zijn op lange termijn en structureel een bijdrage te leveren aan het werk van God door Joyce en Aldenito heen.

Welk bedrag neemt u voor uw rekening?

En wilt u hen in uw gebed bij onze Heer brengen?


U kunt per email uw vragen stellen of contact opnemen met de leden van het thuisfrontteam.  financieel@moreira-dollen.nl.


Het Thuisfrontteam

Yvonne, Theo, Annelies, Maaike.ANBI

Uw giften kunt u overmaken op bankrekening

NL66RBRB0983364281 ten name van Stichting Moreira Dollen te Vriezenveen.

De stichting is in het bezit van een ANBI goedkeuring. Uw giften zijn daarmee volledig fiscaal aftrekbaar.
Donateur worden? Vul uw gegevens in.

 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee
 
 

Gezinsproject


Mocht u specifiek een donatie willen geven voor het gezinsproject waar we mee werken?

Dan kunt u een gift overmaken op NL66RBRB0983364281 ten name van Stichting Moreira Dollen te Vriezenveen onder vermelding van

‘AMIGO’

Zodat het geld bij dat doel terecht komt.


Hartelijk dank voor uw hulp